"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  II Metropolitalny Konkurs Papieski
 

Metropolitalny Konkurs Papieski dla Gimnazjalistów (MKP) zrodził się z Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów (AKP), który został zorganizowany w roku szkolnym 2006/07 dla przypomnienia i uczczenia 20. rocznicy papieskiej wizyty w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także dla podkreślenia 35. rocznicy powstania diecezji i 15. rocznicy utworzenia Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. Zainteresowanie i życzliwe przyjęcie przez młodzież, katechetów i dyrekcje spowodowały podjęcie decyzji o corocznym podejmowaniu tego wezwania. Praktyczne wzorce zaczerpnięte zostały z doświadczeń zdobytych przy organizowaniu szkolnych i diecezjalnych etapów Olimpiady Teologii Katolickiej.

Metropolitalny Konkurs Papieski dla gimnazjalistów oparty jest na współpracy diecezji w ramach Metropolii Szczeciński-Kamieńskiej. Inicjatywę tę zaakceptowali Księża Biskupi Ordynariusze Diecezji naszej Metropolii.

Etap I - szkolny - przeprowadzony został na terenie naszej szkoły. Zawody etapu szkolnego odbyły się w rocznicę tygodnia wyboru bł. Jana Pawła II na Biskupa Rzymu i inauguracji pontyfikatu tj. 17. października 2011 r. Z każdej szkoły do rejonowego etapu należy wyłoniono trzech najlepszych finalistów etapu szkolnego.

Etap II - rejonowy - został przeprowadzony 24. listopada 2011 r. o godz. 10.00 równocześnie w czterech ośrodkach na terenie diecezji w zależności od dekanatów, na terenie których znajduje się dane gimnazjum.  Z rejonu do kolejnego etapu wyłonionych zostanie przez test wiadomości dziesięciu finalistów.

Etap III - diecezjalny (wojewódzki) - odbył się 21. maja 2012 r. o godz. 10.00. Etap ten wyłonił po piętnastu najlepszych finalistów z każdej diecezji.

Etap IV – finał metropolitalny – odbył się w czerwcu 2012 r. o godz. 11.00 

Konkurs ten należy do jednego z najtrudniejszych dla gimnazjalistów.
Uczennica naszego gimnazjum - Wiktoria Broda - przeszła trzy etapy:
szkolny, rejonowy i diecezjalny (wojewódzki).

Jeszcze przed testem...

Oj, co to będzie?
 
A teraz zasłużona nagroda z rąk
Księdza Dyrektora Wydziału Katechetycznego
Gratulacje dla wszystkich!

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=