"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Internetowy Konkurs Wiedzy Religijnej
 
Witam!
Oto rozpoczynamy kolejną już edycję Konkursu Internetowego
dla uczniów naszej szkoły.
Pytania będą pojawiały się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Odpowiedzi proszę przysyłać na adres:
katecheza11@wp.pl
lub zgłaszać do katechetów.

Serdecznie zapraszamy!!!


A oto pytania:

1. Trójca Święta to ...
Odp.: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Punkty otrzymują:
Paulina Sztadilów, Wiktoria Broda, Natalia Muszalska

2. Kim jest Jezus Chrystus?
Odp.: Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjaszem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.
Punkty otrzymują:
Paulina Sztadilów, Natalia Muszalska, Wiktoria Broda

3. Pan Jezus nazywa Ducha Świętego "Parakletem". Co to znaczy?
Odp.: Pocieszyciel, Wspomożyciel, Orędownik.
Punkty otrzymują:

Bartosz Kowalewski, Paulina Sztadilów, Wiktoria Broda

4. Co oznacza symbolika wody w odniesieniu do Ducha Świętego?
Odp.: Działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu.
Punkty otrzymują:

Bartosz Kowalewski, Paulina Sztadilów

5. Na co wskazuje symbol pieczęci Ducha Świętego?
Odp.:
Wskazuje na niezatarte znamię sakramentów: chrztu, bierzmowania i kapłaństwa.
Punkty otrzymują:

Paulina Sztadilów, Bartosz Kowalewski, Natalia Muszalska, Wiktoria Broda

6. Dlaczego jednym z symboli Ducha Świętego jest ręka?
Odp.:
Ręka oznacza Opatrzność oraz udzielanie łaski przez nałożenie rąk, np. sakramenty bierzmowania, kapłaństwa, namaszczenia chorych.
Punkty otrzymują:

Paulina Sztadilów, Bartosz Kowalewski, Natalia Muszalska

7. Pięćdziesiątnicę - uroczystość zesłania Ducha Świętego obchodzimy pięśdziesiątego dnia od pewnego wydarzenia. O jakim wydarzeniu mowa?
Odp.:
Zmartwychwstanie Pańskie
Punkty otrzymują:
Bartosz Kowalewski, Wiktoria Broda

8. Jakimi słowami św. Paweł w 1 Kor opisuje miłość? Proszę podać pięć określeń.
Odp.:
Miłość jest :"cierpliwa jest, łaskawa jest,  nie zazdrości,  nie szuka poklasku,  nie unosi się pychą, nie szuka swego..., nie unosi się gniewiem,  nie dopuszcza się bezwstydu, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy...,  we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi..."
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski

9. Co to jest Pismo święte?
Odp.: Pismo święte to zbiór ksiąg świętych zebranych w kanon, napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego.
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski, Paulina Sztadilów

10. Co znaczy słowo Ewangelia i jak mieli na imię autorzy czterech Ewangelii?
Odp.: Ewangelia to - z j. grec. euangelion - Dobra Nowiana. Autorzy Ewangelii to: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan.
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Paulina Sztadilów, Bartosz Kowalewski


11. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
Odp.: Jest jeden Bóg.

Punkty otrzymują:
Bartosz Kowalewski, Paulina Sztadilów, Natalia Muszalska

Witam po feriach i zapraszam!

12. Co to jest encyklika?
Odp.: Encyklika to pismo papieskie skierowane do całego Koscioła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Dotyczy m.in. sytuacji człowieka odkupionego, potrzeby miłosierdzia, działania Ducha Świętego w świecie, pracy ludzkiej, moralności człowieka.

Punkt otrzymuje:
Bartosz Kowalewski

13. Czym jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa?
Odp.: Kościół jest ustanowioną przez Chrystusa wspólnotą wiernych.

Punkty otrzymują:

Paulina Sztadilów, Natalia Muszalska

14. Kościół jest w pewnym sensie sakramentem. Dlaczego?
Odp.:
,,Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi."- KKK 780
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski

15. Co to jest diecezja?
Odp.: Diecezja to część Kościoła, nad którą pieczę sprawuje biskup ordynariusz

Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski

16. Co to jest sobór powszechny?
Odp.: Sobór powszechny to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża (biskupa Rzymu) w sprawach wiary lub moralności

Punkty otrzymują:

Bartosz Kowalewski, Natalia Muszalska

17. Co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta?
Odp.: Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego

Punkt otrzymuje:
Bartosz Kowalewski


18. Co oznacza obcowanie świętych?
Odp.:
Jest to duchowa łączność: wiernych żyjących na ziemi, dusz będących w czyśćcu i świętych w niebie. Wszystkich łączy jeden Kościół, który pielgrzymuje (na ziemi), cierpi (w czyśćcu) i triumfuje (w niebie).
Punkt otrzymuje:
Natalia Muszalska

19. Proszę wymienić sześciu głównych patronów Europy.
Odp.:
Patroni Europy to: św. Benedykt z Nursji, św. Cyryl, św. Metody, św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i św. Edyta Stein.
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski

20. Kim są aniołowie?
Odp.: Są to istoty, które mają rozum i wolną wolę, posiadają naturę duchową. To także specjalni opiekunowie ludzi (anioł stróż).
Punkty otrzymują:
Natalia Muszalska, Bartosz Kowalewski

21. Czym człowiek różni się od zwierząt?
Odp.: Człowiek posiada wolną wolę i rozum, ma duszę oraz sumienie, dzięki czemu ma świadomość swoich czynów, rozróżnia dobro od zła.

Punkt otrzymuje:
Natalia Muszalska


Witam po nieco dłuższej przerwie

22. Co to jest sumienie?
Odp.: Sumienie to najtajniejszy ośrodek człowieka, gdzie przebywa on z Bogiem i gdzie słyszy nakaz czynienia dobra i unikania zła.
Punkty otrzymują:
Bartosz Kowalewski, Natalia Muszalska


  I to już koniec naszych wspólnych zmagań. A zwycięzcami zostali:
I miejsce: Natalia Muszalska i Bartosz Kowalewski
II miejsce: Paulina Sztadilów

Serdecznie gratuluję!
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=