"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Adopcja na odległość
 

GRUPOWA ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ 
SZANSĄ DLA WIELU

W wielu krajach Trzeciego Świata zdobywanie wiedzy jest przywilejem najbogatszych. Nie ma tam obowiązku uczęszczania do szkoły, a dzieci pozostawione są same sobie. Salezjański Ośrodek Misyjny proponuje program pomocy w kształceniu biednych dzieci z krajów misyjnych - "Adopcję na odległość". Inicjatywa ta skierowana jest do ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pokryć koszty nauki biednego dziecka. Dzięki Twojej hojności dziecko ukończy szkołę i będzie mogło wejść lepiej przygotowane w dorosłe życie. To jest cel Adopcji na "odległość".
Dostrzegając stale rosnące potrzeby pomocy w kształceniu najbiedniejszych dzieci i młodzieży świata, proponujemy włączenie się w adopcję grupową. Adopcja grupowa jest odpowiedzią na apel misjonarzy. Wielokrotnie prosili nas o taką formę współpracy z nimi. Umożliwia ona zdecydowanie efektywniejsze wsparcie poprzez objęcie opieką większej liczby dzieci.
 więcej:

Otrzymaliśmy list od naszych "podopiecznych". Są to dzieci uczące się w szkole podstawowej w mieście Sarh w Czadzie. A oto list od ks. Artura Bartola:

Postanowiliśmy więc wkręcić się w pomaganie i zbieraliśmy makulaturę. Dzięki uczniom klas 1 GA oraz 1 GB, a także osób z klasy 3 LB udało się nam zebrać do tej pory 113 kilogramów makulatury! W przyszłym semestrze będą to inne inicjatywy, aby zebrać środki i przeznaczyć je na pomoc naszym kolegom i koleżankom z Czadu.


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=