"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  III MKP - etap szkolny
 
Dnia 22 października odbył się szkolny etap
III Metropolitalnego Konkursu Papieskiego
dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Celem konkursu jest popularyzacja nauczania Bł. Jana Pawła II wśród młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, a także zainteresowanie gimnazjalistów wiedzą religijną.

Do zmagań konkursowych przystąpili również uczniowie naszego gimnazjum:

z klasy 1 GA: Włodzimierz Dekert, Alicja Paluch,
Klaudia Korzeniewska, Eliza Borowska

z klasy 1 GB: Klaudia Szczepańska, Kinga Bąk, Adrian Matusiak,
Adrian Kraśnicki, Dalia Blicharska, Oliwia Czyżak, Alicja Bany,
Wiktoria Aleksnin, Klaudia Aleksnin, Daria Wolańska, Dawid Mazur

z klasy 2 GB:
Magdalena Jadrysiewicz, Andżelika Błachowicz,
Lucyna Winogrodzka
.
         

Największą ilość punktów zdobyły uczennice klasy 1 GB
Kinga Bąk i Klaudia Szczepańska.

Serdecznie gratulujemy!!!

A oto pytania, z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy:

      

                                            
III METROPOLITALNY KONKURS PAPIESKI

ETAP SZKOLNY

Imię i nazwisko ….............................................................................. Klasa …........................


L.p.


Punkty

1.

Kto jest patronem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie?

…...........................................................................................................

…./1

2.

Jak scharakteryzował bł. Jan Paweł II patrona

Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie?

…...........................................................................................................

…./4

3.

Podaj dokładną datę poświęcenia budynku

Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

…............................................................................................................

…./2

4.

Podaj dokładną datę pobytu bł. Jana Pawła II na terenie

diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

…...........................................................................................................

…./2

5.

W czasie homilii w Koszalinie Ojciec św. odwołał się do Dekalogu.

Wymień w odpowiedniej kolejności wszystkie 10 przykazań Bożych.

1. …............................................................................................

2. …............................................................................................

3. …............................................................................................

4. …............................................................................................

5. …............................................................................................

6. …............................................................................................

7. …............................................................................................

8. …............................................................................................

9. …............................................................................................

10. …..........................................................................................

.…/10

6.

  Do jakiej biblijnej góry porównuje bł. Jan Paweł II Górę Chełmską w Koszalinie?

 

a) Horeb b) Synaj c) Golgota

..../1

7.

  Jakie radio transmitowało na cały świat modlitwę różańcową,

  jaką Ojciec św. odmówił z mieszkańcami Koszalina?

 

a) Radio Maryja b) Radio Watykańskie c) Radio Zet

…./1

8.

Wymień imiona pięciu męczenników patronów kościoła w Gorzowie Wlkp.,

gdzie bł. Jan Paweł II odprawił Liturgię Słowa 2 czerwca 1997 r.

…......................................................................................................................

…./5

9.

  Jak nazywał się misjonarz, który w swojej kronice opisał

  męczeńską śmierć św. Wojciecha i Braci Polskich Męczenników?

a) Wincenty Kadłubek b) Jan Długosz c) św. Bruno z Kwerfurtu

…./1

10.

  Według jakiej reguły prowadzili życie eremickie Bracia Polscy Męczennicy?

 

a) św. Augustyna b) św. Benedykta c) św. Ignacego

…./1

11.

  Który z biskupów budował fundamenty Kościoła gorzowskiego?

a) bp Adam Dyczkowski b) bp Wilhelm Pluta c) bp Jan Gałecki

…./1

12.

Jakich męczenników, obok Braci Polskich, wspomina bł. Jan Paweł II

w homilii podczas Liturgii Słowa w Gorzowie Wlkp.?

…..................................................................................................................

…./4

13.

Podaj dokładną datę pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.

…....................................................................................................................

…./2

14.

  Ojciec św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas Liturgii Słowa

  w Gorzowie Wlkp. trzykrotnie odwołuje się do pytania

  św. Pawła z Listu do Rzymian (Rz 8,35).Uzupełnij zdanie:

„Któż ………… może …………………… od miłości ……………………?

…./3

15.

Jakie zagrożenia współczesnej rodziny wymienia papież podczas homilii

wygłoszonej w Szczecinie?

…........................................................................................................................

…./3

16.

  Dokończ słowa przysięgi małżeńskiej:

ślubuję ci miłość, …………………. i ……………………………. małżeńską

oraz że cię …............ …............................... ….... …... ….............

…./3

17.

Kogo wskazuje papież jako wzór dojrzałości kapłańskiej

w słowie wygłoszonym do kleryków 11 VI 1987 r.?

…...............................................................................................

…./2

18.

Na jakich czterech kolumnach opiera się formacja młodych duszpasterzy

[według słów kardynała Stefana Wyszyńskiego]?

1. …...............................................................................................................

2. …...............................................................................................................

3. …...............................................................................................................

4. …...............................................................................................................

…./4

Razem: ….............


 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=