"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs internetowy "Wierzę w jednego Boga"
 
Witam serdecznie wszystkich chętnych,
pragnących wziąć udział
w Konkursie Internetowym.
W tym roku szkolnym konkurs
zostanie przeprowadzony pod hasłem
"Wierzę w jednego Boga"
w nawiązaniu do ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI
Roku Wiary.
Pytania będą ukazywały się na stronie internetowej
(w zakładce "Konkurs internetowy")
raz w tygodniu.
Odpowiedzi należy przesyłać na adres:
katecheza11@wp.pl
do wtorku włącznie.

Serdecznie zapraszam i życzę wytrwałości!

  A odpowiedzi znajdziesz tutaj
www.katechizm.opoka.org.pl/


 A oto pytania:

1. Proszę wymienić drogi prowadzące do Boga. (KKK 31-35)
Odp.: Piękno świata i sece człowieka

Punkt otrzymuje: Dawid Mazur

2. Za pomocą czego człowiek może w sposób pewny poznać Boga? (KKK 50)
Odp.: Za pomocą rozumu naturalnego

Punkt otrzymuje: Dawid Mazur

3. Jak brzmi podstawowe wyznanie wiary? (KKK 199)
Odp.: Wierzę w jednego Boga.
Punkt otrzymuje: Dawid Mazur

4. W czyje imię chrzczeni są chrześcijanie? (KKK 232)
Odp.: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Punkt otrzymuje: Dawid Mazur

5. Który przymiot Boży jest wymieniony w Symbolu wiary? (KKK 268)
Odp.:Spośród przymiotów Bożych Symbol wiary wymienia wszechmoc Bożą.

Punkt otrzymuje: Dawid Mazur

6. Według czego Bóg stworzył świat? (KKK 295)
Odp.:

Punkt otrzymuje: 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=