"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Przygotowania do Marszu dla życia
 
Już teraz czynimy przygotowania do Marszu dla życia w Szczecinie, największego marszu w Polsce
Nasze starania obecnie skupiamy na przepisywaniu
encyklili bł. Jana Pawła II Veritatis splendor.

Encyklika ta zaczyna się słowami:
BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4, 7).

Jak napisał papież,
"konieczna [jest] refleksja nad całością nauczania moralnego Kościoła
, której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych prawd doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia lub zniekształcenia".
Młodzież przepisując jej tekst na płótno ma okazję zapoznać się
z nauczaniem papieskim na temat życia moralnego.
Cały tekst encykliki zostanie połączony w jeden ciąg płócien z przepisanymi fragmentami.
Nasi uczniowie przepisują 11 i 12 stronę tego dokumentu.

A oto uczniowie "w akcji":

...klasa 1 LS...

 
 ...klasa 1 LA...

  
...klasa 1 LD...

...klasa 3 THOIK... 
...oraz nasi maturzyści!
       

Osoby, które pragną dokonać duchowej adopcji dziecka poczętego, otrzymują dziesiątek Różańca.
Nasi maturzyści również w tej inicjatywie mają swój udział, wykonując Różańce.

 
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=