"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Archidiecezjalny Konkurs Biblijny - finał
 


W finale Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego 
naszą Szkołę reprezentowały
Kinga Bąk z kl. 2 GN
 Aleksandra Zając z kl. 1 GB.

Test składał się z 30 pytań, w tym 10 pytań z wyborem odpowiedzi
i 20 pytań otwartych.
W Konkursie wzięło udział 76 uczniów szkół gimnazjalnych
z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Kinga Bąk zajęła wysokie 8 miejsce.

Serdecznie gratulujemy!
Najpierw lista obecności...


...z autografem


A teraz dyplomy...

...i gratulacjeKOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:
ODN w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Wydział Wychowania Katolickiego przy Kurii Metropolitarnej w Szczecinie
Doradca diecezjalny ds. religii – Aniela Brzezicka

Celem KONKURSU jest rozbudzenie zainteresowania u uczniów Biblią, popularyzacja treści biblijnych oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Konkurs przebiega w dwóch etapach.
Etap pierwszy – szkolny: odbył się w grudniu i styczniu w zgłoszonych do konkursu placówkach.
Etap drugi – finał: odbędzie się 10. 04. 2014 r.

Wymagania Konkursu obejmują wiedzę w zakresie 
Ewangelii według św. Marka i Listu do Kolosan (wyd. 3)

Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych.

 

Z naszego gimnazjum w Konkursie wzięło udział 7 osób:
z kl. 1 GB: Aleksandra Zając i Mateusz Rosiński, z kl. 2 GA: Eliza Borowska, z kl. 2 GB: Alicja Bany i Filip Pietryga, z kl. 2 GN: Kinga Bąk i Maksymilian Włodarski.

Do kolejnego etapu - finału - zakwalifikowały się następujące osoby:

Kinga Bąk
Eliza Borowska
Aleksandra Zając


Serdecznie gratulujemy
i zyczymy jak najlepszych wyników w finale!
Ach, te pytania...


Chyba nie będzie tak źle


Z wrazenia nie ściągnęli krzesełek...


Ale łatwe


A oto pytania, z jakimi musieli się zmierzyć nasi uczniowie:

Na czyje proroctwo powołuje się św. Marek pisząc o Janie Chrzcicielu? Mk 1, 1/3 ( 1pkt)

a) Izajasza
b) Micheasza c) Jeremiasza

Podczas chrztu Jezusa z nieba odezwał się głos. Dokończ zdanie: Mk 1, 1/11 ( 3 pkt)
Uzupełnij tekst: Tyś jest mój……………………………………………………………………..”

Podczas swojego pierwszego wystąpienia Jezus głosił: Mk 1, 15 ( 1 pkt)
a) radosną nowinę
b) potrzebę przebaczania
c) wypełnienie czasu i bliskość królestwa Bożego

Gdy Jezus przyszedł do Kafarnaum wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką ponieważ: Mk 1, 22 ( 1pkt)
a) nauczał jak ten, który ma władzę
b) nauczał jak uczeni w Piśmie
c) nauczał jak faryzeusze

Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona i Andrzeja? Mk 1, 31 ( 1pkt)
a) teściową Szymona
b) mamę Andrzeja i Szymona
c) sługę Szymona

Gdzie Jezus zobaczył siedzącego Lewiego, którego powołał? Mk 2, 14b (1 pkt)
a) w synagodze
b) w komorze celnej
c) w gospodzie

Jak Jezus wyjaśnił faryzeuszom powód dla którego uczniowie zrywali kłosy zbóż w szabat, co wg ich prawa było zakazane? Mk 2, 25/28 ( 5 pkt)…………………………………………………………………………………………………………

Co wołały na widok Jezusa duchy nieczyste? Mk 3, 11 ( 1pkt)
a) Nazarejczyku, czego chcesz od nas?
b) Ty jesteś Syn Boży
c) Synu Dawida ulituj się nad nami

Kto dla Jezusa jest Matką i braćmi? Mk 3, 34/35 ( 2 pkt)……………………………………………………………………………………………

O co oskarżali Jezusa uczniowie podczas burzy na jeziorze? Mk 4, 38 ( 1pkt)
a) o to, że śpi
b) że nic Go nie obchodzi, że giną
c) że nie ratuje ich

Na co cierpiała kobieta, która mówiła: Żebym tak się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa.” Mk 5, 25 ( 1 pkt)
a) upływ krwi
b) suchoty
c) na trąd

Co powiedział Herod słysząc o Jezusie i Jego czynach? Mk 6, 14/16 ( 1 pkt)
a) że to Eliasz
b) że to jeden z dawnych proroków
c) że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał

Ile chlebów i ryb rozmnożył Jezus, tak, że nakarmił wielkie tłumy? Mk 6, 38 ( 1 pkt)
a) 5 chlebów i 5 ryb
b) 5 chlebów i 2 ryby
c) 7 chlebów i 2 ryby

Czyimi słowami Jezus odpowiedział faryzeuszom na zarzuty, że Jego uczniowie nie postępują wg tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękoma? Mk 7, 6/7 ( 1 pkt)
a) Izajasza
b) Sofoniasza
c) Jeremiasza

W jaki sposób Jezus przywrócił słuch i mowę głuchoniememu? Mk 7, 31/35 (1 pkt)
a) palec włożył w jego uszy i śliną dotknął języka
b) uczynił błoto i nałożył na uszy i usta głuchoniemego
c) powiedział, że jest uzdrowiony i tak się stało

Jak Jezus uzdrowił niewidomego? Mk 8, 22/25 ( 1 pkt)
a) nałożył na oczy błoto
b) nałożył na oczy ręce
c) zwilżył mu oczy śliną

Co Jezus powiedział do apostołów, którzy zabraniali dzieciom podejść do Niego? Mk 10, 14 ( 2 pkt) Uzupełnij tekst:
Pozwólcie ………………………………… do Mnie, nie …………………………. im: do ……………. bowiem ………… królestwo Boże.”

W jaki sposób Jezus w drodze do Jerozolimy zapowiedział uczniom swoją mękę i zmartwychwstanie? Mk 10, 33/34 ( 5 pkt) Uzupełnij tekst: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam ………………………….. zostanie wydany …………………………… ……………… w Piśmie. Oni skażą Go na …………………………………. ……………. I będą z Niego ……………., oplują Go, ………….. i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie".

Po co Jezus posłał do wsi dwóch uczniów gdy się zbliżali do Jerozolimy? Mk 11, 2 ( 1 pkt)
a) po oślę
b) po wodę
c) aby przygotowali miejsce

Co Jezus powiedział po wyrzuceniu przekupniów ze świątyni w Jerozolimie? Mk 11, 17 ( 1 pkt)
a) wy uczyniliście z mego miejsca hańbę
b) wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców
c) wy uczyniliście z niego miejsce rozpusty

Jak Jezusowi odpowiedzieli arcykapłani i uczeni w Piśmie na pyt. „ Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?” Mk 11, 33 ( 1 pkt)
a) nie wiemy
b) z nieba
c) od ludzi

Przed kim Jezus ostrzegał tłum? Mk 12, 38/40 ( 1 pkt)
a) uczonymi w Piśmie
b) wdowami i sierotami
c) arcykapłanami

Co czeka apostołów z powodu Jezusa? Mk 13, 9 ( 1pkt)
a) radość i odpoczynek
b) prześladowanie, chłosta
c) wygnanie

Do kogo udał się Judasz by zdradzić Jezusa ? Mk 14, 10 ( 1 pkt)
a) do arcykapłanów
b) faryzeuszy
c) uczonych w Piśmie

Jakie sakramenty ustanowił Jezus podczas ostatniej wieczerzy? Mk 14, 22/25 ( 1 pkt)
a) Eucharystia i kapłaństwo
b) Eucharystia i bierzmowanie
c) Eucharystia i pojednanie

W jaki sposób Judasz wskazał Jezusa? Mk 14, 44/45 ( 1 pkt)
a) przywitał się z Jezusem
b) zawołał po imieniu
c) pocałował Jezusa

O co zapytał Piłat Jezusa? Mk 15, 2 ( 1 pkt)
a) Czy Ty jesteś Synem Bożym?
b) Czy Ty jesteś Mesjasz?
c) Czy Ty jesteś królem żydowskim?

Jak określa św. Paweł Jezusa wobec Kościoła? Kol 1, 18 ( 1 pkt)
a) Jezus jest Krzewem winnym
b) Jezus jest Głową Ciała
c) Jezus jest Bramą

Gdzie mają szukać ci, którzy razem z Chrystusem powstali z martwych? Kol 3, 1 ( 1pkt)
a) w górze
b) w dole
c) w domu

Czym Paweł nakazywał zaprawiać mowę, która ma być zawsze miła? Kol 4, 6 ( 1pkt)
a) dobrym słowem
b) miętą
c) solą 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=