"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  I DKoBM
 

Dnia 29. 04 .2014r. w Domu Macierzystym Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego  w Myśliborzu
przy ul. Bohaterów Warszawy 77
został rozstrzygnięty I Diecezjalny Konkurs o Bożym Miłosierdziu
„ …pragnę Cię kochać każdym momentem mojego życia”
( Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej, nr 751).
Nagrody zostały wręczone 06 maja 2014 r.
o godz. 12.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom,
a szczególnie Patrycji Kaflak z kl. 3 GA,
która zajęła 5 miejsce!
 

Komisja w składzie:
1/ Bożena Teodorczyk, n-l plastyki                      
2/ Marzena Tomczak, n-l j. polskiego                     
3/ Dariusz Abratański, n-l informatyki                                 
4/ Ewa Cieślińska, mgr teologii                                    
5/ Jarosław Przybyła, katecheta                                  

wyłoniła następujących laureatów:

 

l.p.

IMIĘ NAZWISKO

LAUREATA

KATEGORIA

NAZWA SZKOŁY, KLASA

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY

PRZYGOTOWUJĄCEJ

1.

Julia Trzópek

plastyczna

SP im. A. Mickiewicza w Maszewie, kl. 3

Bogumiła Graczyk

2.

Julia Wasilewska

plastyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa, Mierzyn, kl. 1

Anna Klepacka

3.

Michał Wolski

plastyczna

SP im. A. Mickiewicza w Maszewie, kl. 5

Bogumiła Wolska

4.

Weronika Sitkowska

plastyczna

SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Warnice, kl. 5

Beata Samson

5.

Patrycja Kaflak

plastyczna

Gimnazjum nr 6 przy Zespole Szkół im.I. Łukasiewicza, Police, kl 3

Jolanta Drożdzińska

6.

Julia Zubik

plastyczna

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, Myślibórz, kl 1

s.Lilia Czaplina

7.

Ida Bomba

literacka

SP nr 69 im. mjr H. Sucharskiego, Szczecin, kl. 6

s. Barbara Strejko

8.

Martyna Kopiejka

literacka

SP nr 69 im. mjr H. Sucharskiego, Szczecin, kl. 6

s. Barbara Strejko


 Naszą Szkołę reprezentowały prace: 

    
 Roksany Peckiej      oraz     Patrycji Kaflak

KONKURS DLA  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

I.        Organizatorami konkursu są:

- Wydział Wychowania Katolickiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
- Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego;

II.  II.   Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

- JE ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

III  III. REGULAMIN KONKURSU

1.             Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Celem konkursu jest:
-
poznanie przez uczestników osoby św. s. Faustyny Kowalskiej, jej duchowości i posłannictwa;
- kształtowanie świadomości, że patrząc na życie św. s. Faustyny można się uczyć czym jest miłość miłosierna w   powołaniu chrześcijanina;
- kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia” i gotowości pełnienia czynów miłosierdzia;
- kształtowanie postawy zaufania Bogu

3.  Uczestnicy konkursu realizują jego cele poprzez wykonanie pracy:

1) PLASTYCZNEJ
Prace będą oceniane w kategoriach: rysunek i grafika, malarstwo, rzeźba i inne formy przestrzenne, techniki mieszane;
- Format pracy: A3
- Koszt przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu
- Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę
- Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.
Do pracy powinno być dołączone zaświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy podpisane przez autora i nauczyciela opiekuna;

2) LITERACKIEJ

Kategoria Iopowiadanie
Temat pracy: Dzieje św. Faustyny Kowalskiej, czyli jak Helenka została siostrą zakonną 
(w oparciu o numery z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej 7- 19 oraz  informacje znajdujące się na stronie: http://domfaustyny.pl/2330 )

 Kategoria II – wywiad, reportaż
Temat pracy: Św. Faustyna Kowalska- specjalistka od miłosierdzia
(pomocą mogą być numerki z Dzienniczka św. s. Faustyny: 206,208,225, 255,267,285,289, 291,294 oraz na stronie www.faustyna.eu – Spis treści- Dzienniczek św. siostry Faustyny)

 Kategoria III- Świadectwo;
Temat: „Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie” (Dz.1728)  W jaki sposób ja doświadczyłem/-am ) Bożego miłosierdzia?

 Wymogi dla prac literackich:
- min. 1 strona A4- max 3 strony
- praca zapisana na płycie CD;
- Koszt przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu
- Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę
- Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.

 3) PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
Temat: Czego pragnął Jezus od św. Faustyny a czego pragnie ode mnie
www. faustyna.eu, www.jezuufamtobie.pl

Wymogi :

W programie PowerPoint – min. ilość slajdów 20, max ilość slajdów 35 lub w programie
Windows Movie Maker – min. ilość zdjęć 30, max 40
- praca zapisana na płycie CD lub DVD
- Koszt przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik konkursu
- Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę
- Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.

Terminy
Prace konkursowe należy składać do 31 marca 2014 r. na ręce swoich katechetów. Najlepsze 3 prace konkursowe zostaną przesłane do Sanktuarium Miłosiego w Myśliborzu.
 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 maja 2014 r. w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu przy ul. Bohaterów Warszawy 77 o godz. 12.00. Po mszy św. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.
Termin i miejsca wystawy prac konkursowych będzie podany później.

Uwaga! Praca konkursowa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jury Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez Wydział Wychowania Katolickiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Wyniki Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Wychowania Katolickiego.

 
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=