"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Projekt gimnazjalny
 
Projekt gimnazjalny 
"Jak świętują Zydzi i muzułmanie?"

"Religia jest szczególnym przejawem zycia duchowego oraz społecznego człowieka. Można powiedzieć, ze jest to zespół wierzeń danej grupy społecznej, który obejmuje doktrynę (treść wiary), wynikające z niej praktyki religie (kult) i zasady postępowania (moralność), a takze instytucje powołane dla sprawowania kultu i przekazywania wiary.
Religie dzielą ludzi i łączą ich zarazem. Wspólna cechą wszystkich religii jest wiara w istnienie rzeczywistości duchowej (Bóg, sacrum), przewyzszającej poznawany zmysłami świat naturalny, w którym zanurzony jest człowiek, oraz nawiązywanie relacji z tą rzeczywistością. Różnie w poszczególnych religiach określa się rzeczywistość boską, jednakze wierzący upatrują w niej zawsze początku zycia, jego sensu i celu".
/ks. Marian Rusecki, Istota i geneza religii, Verbinum, Warszawa 1989).

Dzieląc religie ze względu na pojmowanie istoty boskiej, można wyróznić m.in. religie monoteistyczne, czyli takie, które uznają istnienie jedynego Boga (chrześcijaństwo, judaizm, islam).

W tę tematykę wpisał się zatem projekt gimnazjalny, w który zaangazowali się uczniowie klas 2 GA, 2 GB oraz 3 GB. Uczniowie mieli za zadanie przygotować wystawę dotyczącą obchodów świąt w judaizmie i islamie, w kontekście relacji do religii chrześciajńskiej. Zakończenie projektu uwieńczyła prezentacja elementów kultury zydowskiej i islamskiej.

W projekcie udział wzięli:
Klaudia Karwowska z kl. 2 GA (tradycje w judaizmie)
Karolina Ogórek z kl. 2 GA (modlitwa w judaizmie)
Artur Kamiński z kl. 2 GB (obchody świąt w judaizmie)
Jakub Jurkowski z kl. 2 GB (religia zydowska)
Dominik Fediw z kl. 3 GB (stroje zydowskie)
Aleksander Szydłowski z kl. 3 GB (potrawy zydowskie)
Michał Witwicki z kl. 3 GB (stroje zydowskie)


Weronika Krzyzanowska z kl. 2 GA (spożywanie posiłków przez muzułmanów)
Justyna Jaworska z kl. 2 GA (potrawy muzułmańskie)
Agata Gubarewicz z kl. 2 GA (stroje muzułmańskie)
Karolina Skuratowska z kl. 2 GA (stroje muzułmańskie)
Filip Sochanowski z kl. 2 GB (obchody świąt islamskich)

A oto efekty ich pracy:



Zasady spozywania posiłków przez muzułmanów
(Weronika Krzyzanowska)




Menu muzułmanów
(Justyna Jaworska)





Stroje muzułmańskie
(Karolina Skuratowska i Agata Gubarewicz)





Stroje zydowskie
(Dominik Fediw i Michał Witwicki)





Modlitwa w judaizmie 
(Karolina Ogórek i Jakub Jurkowski)





Obrzędy świąteczne
(Klaudia Karwowska)





Święta zydowskie
(Artut Kamiński)

Ponadto Aleksander Szymański przygotował
prezentację w Power Point na temat potraw zydowskich.

Na prezentację elementów kultury zydowskiej i muzułmańskiej uczennice (Agata, Justyna, Karolina O., Karolina S., Weronika) przygotowały tradycyjną sałatkę muzułmańską na bazie kaszy kuskus, natomiast Dominik przygotował tradycyjny deser zydowski cymes marchewkowy. Porcję obu potraw można było nabyć za symboliczną złotówkę, a całkowity dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom
ze szkoły podstawowej w Sarh (Czad).


Dodatkową atrakcją były stroje. Aleksander i Dominik wystapili
w tradycyjnych strojach zydowskich (pejsy, jarmułka, tałes). Agata, Karolina S. i Karolina O. zaprezentowały strój muzułmanek










































Zainteresowanie innymi religiami jest powszechne. Sobór Watykański II w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześciajńskich mówi o poszanowaniu tego, co w innych religiach jest prawdziwe i święte, poleca z roztropnością chronić i wspierać ich dobra duchowe i moralne, a takze wartości społeczno-kulturalne. Jednoznacznie jednak przypomina, ze Kościół zobowiązany jest do głoszenia wszystkim ludziom Chrystusa, który jest "drogą i prawdą, i zyciem" (J 14, 6).

"Przed dialogiem otwiera się szerokie pole działania, gdyz moze on przybierać wielorakie formy i sposoby wyrazu: od wymiany pomiędzy znawcami tradycji religijnych czy ich oficjalnymi przedstawicielami do współpracy na rzecz integralnego rozwoju i ochrony wartości religijnych; od przekazywania sobie własnych doświadczeń duchowych do tak zwanego 'dialogu w codziennym zyciu', poprzez który wyznawcy róznych religii dają sobie nieustanne świadectwo o ludzkich i duchowych wartościach i pomagają sobie wzajemnie zyć nimi w celu budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego".
/św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, 57/


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=