"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  I Diec. Konkurs o Fatimie
 

Dnia 13 maja 2014 odbył się finał 
I Diecezjalnego Konkursu o Fatimie. 
Naszą Szkołę reprezentowały:


Wiktoria Rembisz z kl. 2 GA - 4 miejsce
Klaudia Matczak z kl. 2 GA - 6 miejsce
oraz Paulina Mateuszuk z kl. 2 GA.


Serdecznie gratulujemy!!!


Na pamiątkę

 


Jeszcze drobna powtórka


Juz za chwilę...


...za moment...


...przyjdzie się zmierzyć testem.


Oj, co to bedzie?


Jury juz gotowe


I już pełne rozluźnienie

Po raz pierwszy został zorganizowany w naszej diecezji Konkurs o Fatimie.
 Dla uczniów gimnazjum przeprowadzono konkurs wiedzy (test) o Fatimie.
Patronat nad konkursem objął J.E. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
oraz kustosze sankturiów w Szczecinie: ks. prałat Henryk Silko
oraz ks. kanonik Marek Maciążek.

Celem konkursu jest:
a) poznanie przez uczestników orędzia Matki Bożej z Fatimy, historii objawień,
roli Anioła, jak i błogosławionych dzieci: Franciszka i Hiacynty oraz osoby s. Łucji;
b) kształtowanie kultu maryjnego i gotowości pełnienia czynów pokuty;
c) kształtowanie postawy zaufania Bogu. 

W etapie szkolnym wzięli udział nasi uczniowie:
Paulina Mateuszuk (2 GA) - 18 punktów
Klaudia Matczak (2 GA) - 17 punktów
Wiktoria Rembisz (2 GA) - 17 punktów

 Klaudia Karwowska (2 GA) - 15 punktów
 Klaudia Kunicka (3 GA) - 15 punktów
Karolina Kijaczko (3 GA) - 15 punktów
Joanna Nowak (3 GA) - 14 punktów
Andżelika Błachowicz (3 GA) - 12 punktów
Justyna Jaworska (2 GA) - 8 punktów
Dawid Mazur (3 GA) - 7 punktów
Karolina Ogórek (2 GA) - 5 punktów
Weronika Krzyżanowska (2 GA) - 3 punkty
Agata Gubarewicz (2 GA) - 2 punkty

Do następnego etapu przeszły osoby, które uzyskały najwiekszą ilość punktów:
Paulina Mateuszuk
Klaudia Matczak
Wiktoria Rembisz.


Serdecznie gratulujemy!A oto pytania, z jakimi przyszło zmierzyć się naszym uczniom:

1. W jakim kraju leży Fatima? Podkreśl prawidłową odpowiedź.
a)      we Francji
b)      w Hiszpanii
c)      w Portugalii

2. Jak nazywała się rodzinna miejscowość dzieci, które widziały Matkę Bożą w Fatimie?
Podkreśl prawidłową odpowiedź.

a)      Fatima
b)      Aljustrel
c)      Lizbona

3. Wymień imiona i nazwiska dzieci, którym objawiła się Matka Boża w dolinie
Cova da Iria.

……………………………………………………………………………………

4. Nazwa  doliny Cova da Iria przetłumaczona na język polski brzmi:
a)      Dolina Światła
b)      Dolina Nadziei
c)      Dolina Pokoju

5. Tylko jedno z dzieci podczas objawień rozmawiało z Matką Bożą. Podaj imię tego dziecka.
………………………… 

6. Na rok przed objawieniami Matki Bożej do dzieci przybył Anioł Pokoju. Ile razy Posłaniec z Nieba spotkał się z dziećmi, aby zachęcić je do modlitwy za nawrócenie grzeszników i do zadośćuczynienia za ich grzechy?
…………………………

7. Podaj datę pierwszego objawienia się Matki Bożej dzieciom w dolinie Cova da Iria.
…………………………

8. Przez ile miesięcy miały dzieci przychodzić do doliny Cova da Iria na spotkanie z Piękną Panią?
……………….…………

9. Co zawiera pierwsza część tajemnicy fatimskiej?
……………………………

10. Podczas trzeciego objawienia Maryja wskazuje na ratunek dla świata, polegający na rozpowszechnieniu nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Prosi także o poświęcenie jednego z krajów Niepokalanemu Sercu. Jaki kraj ma zostać poświęcony Jej Niepokalanemu Sercu?
…………………………

11. W którym roku odbyła się beatyfikacja dzieci z Fatimy i ogłoszenie III tajemnicy fatimskiej?
………………………

12. O co poprosiła Matka Boża podczas październikowego spotkania z dziećmi?
Podkreśl prawidłową odpowiedź.

a)      aby zbudowano  kaplicę w miejscu objawień
b)      aby wybudowano dom dla dzieci w miejscu objawień
c)      aby Łucja poszła do zakonu


 

 

 

 


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=