"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Dzień Papieski 2015
 
Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem 
"Jan Paweł II - patron rodziny".

Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.:
„Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera”.
Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski będziemy obchodzili
11 października pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.
http://dzielo.pl/pl/strona/273/interpretacja-hasla-xv-dzien-papieski-jan-pawel-ii-patron-rodziny

Ważne słowa padły w Nowym Targu, w 1979 roku. Niech one stanowią motto tegorocznego XV Dnia Papieskiego oraz motyw do wspólnej modlitwy za wielkie dobro jakim nadal pozostaje rodzina:
„Słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina,
zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków — rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić.
I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka
do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek
pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym
wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi
na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą,
ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka”.
(św. Jan Paweł II, Nowy Targ, 1979)

Abyśmy pamiętali o słowach naszego wielkiego Rodaka,
uczniowie klasy 1 GB przygotowali wystawę,
przypominającą wypowiedzi Papieża na temat rodziny.
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=