"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Kwesta marzec 2016
 

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu broić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów, oraz na fakt iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. „amnestii”, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia.
Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.
Po ponad 48 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego – Józef Franczak ps. „Lalek”, mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.
za: http://www.zolnierzewykleci.pl/?tag=zolnierze-wykleci

Wielokrotne poszukiwania miejsc ich pochówku często okazywały się bezskuteczne. Dlatego też istnieją Fundacje, m.in. Fundacja Niezłomni im. Szendzielarza "Łupaszki", które zajmują się zbiórką funduszy na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych. Kwesty najczęściej są organizowane na cmentarzach całego kraju 1 listopada oraz w parafiach 1 marca (lub w pobliżu tej daty), w Dniu Żółnierza Wyklętego.

Już po raz kolejny w Kwestę włączyli się uczniowie naszej Szkoły.
Aby Bezimienni odzyskali imię, a ich rodziny mogły zapalić znicz na ich grobie.


  Aleksander Krypień, Jakub Czarnecki i Marek Zelazowski (1 GA)
Mimo ze nie mieszkają w Policach, wstali o 5:30, aby dojechać na godzinę 7:00Weronika Czajkowska i Julia Lewandowska (1 GA)Szymon Wróbel, Adrian Rowiński i Dominik Czeszejko (2 GB)Marcel Dobrut (2 GA) i Michał Blicharz (2 GB)Mikołaj Polechoński i Kamil Sobotka (2 GB)Alicja Ciurzik i Justyna Wujkiewicz (1 GB)Marika Górska (2 GB) z kolezanką Martą oraz Agata Gubarewicz (1 LO)Karolina Nastarewicz, Marta Wyrwicz i Monika Jaskuła (2 GA)Agata Pawełkiewicz (3 GN) i Julia Szafran

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=