"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs Bł. Ks. J. Popiełuszko
 

Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie organizuje w roku szkolnym 2015/2016 II Ogólnopolski konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu: 

"Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał".

Celem konkursu - przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum - jest upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu.

Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Etap pierwszy - przeprowadzany w szkołach macierzystych - polega na samodzielnym napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej lub wykonaniu pracy plastycznej. Komisja Konkursowa wskaże zwycięzców I etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału w II etapie tych uczestników, którzy wykonają najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej i tematycznej. Etap drugi - przeprowadzany w siedzibie Organizatora Konkursu - polega na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 


DLA GIMNAZJUM:

a) PRACA PISEMNA 
Napisz reportaż, inspirowany słowami bł. ks. J. Popiełuszki: „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.

b) PRACA ARTYSTYCZNA
Przygotuj plakat do spektaklu lub filmu pt. „Jerzy – kapłan, który zdobywał
ludzi otwartym sercem”. W swojej pracy odwołaj się do biografii błogosławionego.

 
Prace uczestników będą ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: pani dr Milena Kindziuk z UKSW, autorka biografii ks. Jerzego Popiełuszki oraz Marianny Popiełuszko, ks. prof. Jan Sochoń - znawca życia i twórczości bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wykładowca UKSW, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z komisji kanonizacyjnej trwającego procesu ks. Jerzego, wykładowca UKSW, pani Anna Marczewska-Radomska - nauczyciel zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, Artur Fijałkowski - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Katolickich na Bielanach, nauczyciel akademicki (UKSW). 

Jedna uczennica naszego Gimnazjum
- Julia Sałdan z kl. 3 GA -
wykonała pracę plastyczną.

 
 
 
 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=