"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs Papieski 2015-2016
 
W dniu 16 listopada odbył się szkolny etap
IV Metropolitalnego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów.

 Celem MKP jest popularyzacja nauczania bł. Jana Pawła II wśród młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, a także zainteresowanie gimnazjalistów wiedzą religijną, rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

MKP składa się z trzech etapów: etap szkolny, diecezjalny i metropolitalny.

W pierwszym etapie wzięło udział  uczniów naszego Gimnazjum:

Julia Sałdan 3 GA
Jakub Kleban 3 GA
Kacper Wiśniewski 3 GA
Aleksander Łuczak 3 GB
Dawid Babderowicz 3 GB
Mateusz Rosiński 3 GB

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
Julia Sałdan, Jakub Kleban oraz Kacper Wiśniewski.
A oto pytania, z jakimi zmierzyli się nasi uczestnicy:

1. Co Ojciec św. nazwał „ewangelicznym znakiem Ducha”, „symbolem życia i zmagania się z uderzeniami, które przychodzą na człowieka od zewnątrz i od wewnątrz”?

2. Nazywając Chrystusa „kamieniem węgielnym” ,jak nazwał św. Jan Paweł II zgromadzonych w katedrze ludzi? Podkreśl prawidłową odpowiedź .
a) „ziarnem”
b) „żywymi kamieniami”
c) „owcami”

3. Jakie słowa przysięgi małżeńskiej, według św. Jana Pawła II współbrzmią ze słowami „Do końca ich umiłował”[J 13,1]?

4 Dzień przed przyjazdem do Szczecina, św. Jan Paweł II beatyfikował młodziutką dziewczynę, która oddała życie w obronie czystości, a którą wspomina Ojciec Św. w homilii. Podaj imię i nazwisko błogosławionej?

5. Jan Paweł II nazwał małżeństwo „wspólnotą radości”. Podaj ,jaki zwyczaj pielęgnowany jest w polskich rodzinach, do którego odwołuje się Papież cytując św. Pawła: „przez pieśni pełne ducha, śpiewając Bogu w naszych sercach”.

6. Nawiązując do ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Szczecinie w latach osiemdziesiątych, Ojciec Św. poruszył w homilii temat pracy człowieka i wspomniał nauczanie kard. S. Wyszyńskiego. Podaj dwa cele pracy człowieka.

7. Podaj datę pobytu św. Jana Pawła II w Szczecinie.

 

8. Z jakiego sakramentu wyrasta sakrament małżeństwa?
9.
Do jakich posług mają przygotowywać się alumni seminarium?   


Do jakiej góry w Koszalinie porównał Ojciec Św. biblijną górę Synaj?

11. Jan Paweł II wspomniał w swojej homilii w Koszalinie ,że Chrystus ogarnia Dekalog „ jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste”. Podaj jak ono brzmi.

12. Jak nazywał się pierwszy biskup Kołobrzegu, który za czasów Bolesława Chrobrego został z niego wygnany?

13. Co św. Jan Paweł II nazywa „skarbem przechowywanym w naczyniach glinianych”[por.2 Kor 4,7],a wyraża się w przestrzeganiu I przykazania Bożego?

14. Kto ,zgodnie z ewangelicznym przesłaniem[Mt 2,28], jest „panem szabatu”?

15. Ojciec Św., ucząc jak wielką wartość ma męczeństwo ,przytacza słowa Jezusa [Mt 10,28]. Uzupełnij tekst:

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ……………………,lecz …………………. zabić nie mogą”. [Mt 10,28].   

16. Męczennicy przypominają, że godność ludzkiej osoby nie ma ceny i nie wolno jej nigdy zbrukać ani działać wbrew niej. Uczył już o tym Jezus głosząc Ewangelię. Uzupełnij tekst:

„Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a …………….. …………?” [Mt 8,36]

17. Wymień imiona pięciu męczenników- patronów kościoła w Gorzowie Wlkp., gdzie św. Jan Paweł II odprawił Liturgię Słowa 2 czerwca 1997r.

18. Co dawało siłę Braciom Polskim Męczennikom do głoszenia Ewangelii i oddania życia za Chrystusa?

19. Jakim znakiem jest według św. Jana Pawła II męczeństwo dla Kościoła?

 
 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=