"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs Olimpus o św. Janie Pawle II
 


Dnia 30 marca odbyła się Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II.

Organizatorem jest Olimpus. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych. 

Z naszej Szkoły wzięli udział uczniowie kl. 3 GAB: Justyna Jaworska, Agata Gubarewicz, Karolina Skuratowska, Artur Kamiński i Jakub Waszkiewicz.

Pod koniec maja otrzymaliśmy wyniki Konkursu. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca 1 - 15, otrzymują dyplomy laureata. Rozwiązując test uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 240 punktów.

A oto wyniki Konkursu:

Karolina Skuratowska - 226 pkt. - 8 miejsce
Agata Gubarewicz - 224 pkt. - 9 miejsce
Jakub Waszkiewicz - 224 pkt. - 9 miejsce
Artur Kamiński - 224 pkt. - 9 miejsce

Wszyscy uczestnicy z naszej Szkoły zostali zatem laureatami!
Serdecznie gratulujemy!

A oto zakres materiału:
1. Okres wadowicki - dzieciństwo: 
data i miejsce urodzenia, rodzina, parafia i służba, szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiechą.

2. Okres krakowski – studia i kapłaństwo: studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca, seminarium i święcenia kapłańskie, praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie, działalność naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska, biskup Wojtyła na Soborze Watykańskim II.

3. Okres watykański – pontyfikat: wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków); inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu, pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane, pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie, nauczanie papieskie – encykliki (liczba, nazwy) w tym encykliki społeczne, inne dokumenty papieskie – ważniejsze adhortacje i listy, zamach – data, sprawca, ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania); zamiłowania i zwyczaje papieskie, rezydencje papieskie, najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży, testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

4. Papież maryjny: herb i zawołanie papieskie, najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II, zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej.

5. Orędownik Bożego Miłosierdzia: dokumenty papieskie poświęcone Bożemu Miłosierdziu, ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia, kult Bożego Miłosierdzia.

7. Jan Paweł II i wybrane beatyfikacje, kanonizacje (kiedy miały miejsce): Maksymilian Maria Kolbe, Jadwiga – królowa Polski, Faustyna Kowalska, Brat Albert Chmielowski, o. Pio, Matka Teresa z Kalkuty.

6. Jan Paweł II – poeta i prozaik: poezja i książki papieża (podstawowe informacje).

7. Instytucje, które odwiedził Jan Paweł II: ONZ, UNESCO, Parlament Europejski, Trybunał Praw Człowieka, Parlament RP (data, przesłanie – główne myśli).

8. Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II: data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa - cud.

Wypełnione prze uczniów testy zostały wysłane do Warszawy.
Wyniki zostaną przesłane do 22 maja.


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=