"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs V MKP
 

W dniu 21 października odbył się szkolny etap
V Metropolitalnego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów.

 

W Konkursie udział wzięli:
z klasy 1 GA: Maria Czerniawska,
z klasy 3 GA: Karolina Ogórek, Agata Gubarewicz, Klaudia Karwowska, Weronika Krzyzanowska, Katarzyma Lemańska, Karolina Skuratowska, Justyna Jaworska, 
z klasy 3 GN: Kinga Bąk, Klaudia Szczepańska, Daria Wolańska.


Do następnego etapu - półfinału - zakwalifikowały się:
Kinga Bąk, Daria Wolańska i Klaudia Szczepańska

Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów!










A oto pytania, z jakimi musieli się zmierzyć nasi uczniowie:

1. Mówiąc o wartości pracy człowieka, Jan Paweł II przytoczył benedyktyńską zasadę życia. Jak brzmi ta  reguła?
2. Jakie słowa przysięgi małżeńskiej według św. Jana Pawła II współbrzmią ze słowami  „Do końca ich umiłował”?
3. Fragment, którego listu św. Pawła Apostoła był rozważany przez Jana Pawła II w homilii na Jasnych Błoniach w Szczecinie? Podkreśl prawidłową odpowiedź.

a) Listu do Rzymian

b) Listu do Kolosan

c) Listu do Efezjan
4. Jan Paweł II nazwał małżeństwo „wspólnotą radości”. Podaj, jaki zwyczaj pielęgnowany jest w polskich rodzinach, do którego odwołuje się Papież cytując św. Pawła: „przez pieśni pełne ducha, śpiewając Bogu w naszych sercach”.
5. Rodzina Bogiem silna, to według Jana Pawła II: „ Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się  ………..…………………….i ……………………………….” (uzupełnij brakujące słowa)                     
6. Kierując swoje rozważania do zgromadzonego ludu w katedrze szczecińskiej, Jan Paweł II przywołuje słowa kard. S. Wyszyńskiego, wygłoszone w auli soborowej 4 XI 1963 r. z okazji rocznicy dekretu Soboru Trydenckiego o seminariach duchownych. Którą rocznicę dekretu o seminariach duchownych wówczas obchodzono? Podkreśl odpowiedź.

a) 200;

b) 250;

c) 400;
7. Kto podarował biskupowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej relikwie św. Jana z Kęt?

8. Kto założył i prowadził pierwsze seminarium duchowe?
9. W przemówieniu wygłoszonym podczas poświęcenia seminarium duchownego w Koszalinie Ojciec św. odwołuje się do postanowień Soboru, na którym podjęto temat formacji kapłańskiej w seminarium duchownym. Jaki Sobór wspominał  Jan Paweł II?
a) Sobór Watykański II
b) Sobór Trydencki
c) Sobór Nicejski   
                                   
                                             
10. Do jakiej góry w Koszalinie porównał Ojciec Św. biblijną górę Synaj?
11. Fragment ,którego Listu św. Pawła Apostoła  jest  dla Jana Pawła II źródłem rozważania podczas Liturgii Słowa w Gorzowie Wlkp.? Podkreśl prawidłową odpowiedź . 
a) Listu do Kolosan;
b) Listu do Rzymian;
c) 1 Listu do Koryntian;

12. Jan Paweł II, mówiąc o wartości męczeństwa podkreślał, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba już świadectwa krwi, lecz czytelnego świadectwa życia codziennego. Wymień wskazane przez Papieża środowiska, w których powinniśmy świadczyć o Bogu słowem i czynem.             
13. Za co, w sposób szczególny, dziękował   Jan Paweł  II   nieżyjącemu już biskupowi Wilhelmowi, pierwszemu biskupowi gorzowskiemu?
14. Podaj dokładną datę pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.?
15. Przyjazd Jana Pawła II do Polski w 1997 r. był związany z odbywającym się w naszej ojczyźnie Światowym Kongresem Eucharystycznym? Podaj, o jakim mieście wspomniał Ojciec Św. na zakończenie spotkania w Gorzowie (w tym mieście odbywał się światowy Kongres Eucharystyczny)

Prawda, ze łatwe?

 

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=