"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Projekt gimnazjalny 2015
 
Ekumenizm to ruch inspirowany i kierowany przez Ducha Świętego, zmierzający do przywrócenia jedności w podzielonym chrześcijaństwie. Ma na celu wypracowanie u osób weń zaangażowanych postawy nacechowanej szacunkiem i zaufaniem do braci z innych Kościołów, eksponowanie tego, co łączy chrześcijan, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń, podejmowanie współpracy w różnych dziedzinach.
Dlatego wielu przedstawicieli róznych wyznań podejmuje
działalność oraz przedsięwzięcia na rzecz ruchu ekumenicznego, zmierzającego do jedności chrześcijan - rozumianej jako przezwyciężenie barier konfesyjnych - zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków chwili (określenie Soboru Watykańskiego II, zawarte w "Dekrecie o ekumenizmie").

To właśnie zagadnienie było przedmiotem realizowanego przez uczniów projektu gimnazjalnego "Prawosławny, protestant i katolik, czyli o chrześcijaństwie słów kilka. Ekumenizm".
Do projektu przystąpili: Kinga Bąk (3 GN), Dominika Stępak (3 GA), Marcin Grzegorczyk (3 GA) oraz Mateusz Wytrykus (3 GA).
Zadanie polegało na wyszukaniu informacji dotyczących poszczególnych wyznań, m.in. historii, okoliczności powstania (schizma wschodnia i schizma zachodnia), kultu, dogmatów, świątyń, zadań duchownych. Owoce poszukiwań mogliśmy podziwiać na wystawie wykonanej przez uczniów w dniach 18-29 maja.
Ukoronowaniem projektu było spotkanie z o. Pawłem Stefanowskim, Proboszczem 
Prawosławnej Parafii św. Mikołaja w Szczecinie. Uczniowie mogli zadań nurtujące ich pytania, np. o celibat duchownych prawosławnych, wystrój cerkwii szczecińskiej,  język cerkiewny, nabozeństwa, sakramenty i ich formę.
Uczestnicy projektu z pewnością wzbogacili swoją wiedzę na temat chrzescijaństwa i zagadnień związanych z ekumenizmem.

Zainteresowanych zagadnieniem ekumenizmu odsyłamy na stronę:
ekumenizm.wiara.pl/Ruchekumeniczny/SlowniczekDominika opracowała zagadnienie ekumenizmu


Mateusz przygotował wystawę dotyczącą prawosławia
Marcin był odpowiedzialny za protestantyzm


Kinga przygotowała materiały na temat katolicyzmu 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=