"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  AKP 2010
 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas gimnazjalnych.

Pragnę przypomieć, że lekturą obowiązujacą są również następujące perykopy Pisma świętego:

Mt 26,17-35
Mk 14, 12-25
Łk 22, 1-38
J 20,19-21,19
1 Kor 11,23-32
wg wyd. III poprawionego Biblii Tysiąclecia

Pytania do tekstu:
abp Zygmunt Kamiński, Ojciec Świety posród nas, Szczecin 7 VI 2002 r.

1. Kiedy została utworzona diecezja szczecińsko - kamieńska?
2. Jak nazywali się poprzednicy abpa Z. Kamińskiego?
3. Które diecezje obejmuje metropolia szczecińsko - kamieńska i na mocy jakiego dokumentu to się dokonało?
4. Podaj dokładną datę pobytu Jana Pawła II w Szczecinie.
5. Jak miał na imię biograf św. Ottona z Bambergu?
6. Autorem jakiego dzieła jest Franz Kugler?
7. Jakim miastem jest Szczecin?
8. Kiedy i na mocy jakiego dokumentu została powołana do życia nasza diecezja?
9. Kiedy zostało erygowane seminarium duchowne?
10. Jakie działania duszpasterskie stanowią tradycję diecezji?
11. Które święta diecezjalne sprzyjały duchowemu rozwojowi Pomorza?
12. Gdzie odbyło się spotkanie z Janem Pawłem II w Szczecinie?
13. Jak długo przebywał Jan Paweł II w Szczecinie?

Pytania do tekstu:
Bp Kazimierz Majdański, Święte oczekiwanie, V Niedziela Wielkanocna, 17 maja 1987 r.

1. Z jakim świętem jest związana data napisania tego listu?
2. Kiedy rozpoczął sie Kongres Eucharystyczny?
3. Kogo szczególnie zapraszał na spotkanie eucharystyczne z Ojcem Świętym bp K. Majdański?
4. W jakich dniach miała miejsce Nowenna, przygotowująca wiernych na spotkanie z Ojcem Świętym?
5. Jakie ważne wydarzenie miało miejsce na Jasnych Błoniach w związku z figurą przedstawiającą Matkę Bożą, przywiezioną z Fatimy?
6. Kiedy został ogłoszony Jubileusz Rodzin?
7. Czego dokonał Jan Paweł II podczas pobytu w seminarium duchownym?
8. Którą rocznicę swego istnienia obchodziła bazylika katedralna w 1987 roku?
9. Do czego wzywał bp K. Majdański, aby móc godnie powitać Gościa - Jana Pawła II?

Pytania do tekstu:
Jasne Błonia

1. Z jakiego miasta przyleciał Jan Paweł II do Szczecina?
2. Ile wiernych zgromadziło się na Jasnych Błoniach?
3. Kiedy rozpoczęła sie Msza św. koncelebrowana przez papieża i 20 kapłanów?
4. W jakiej intencji była odprawiana Msza św.?
5. Jakie ważne wydarzenie miało miejsce wobec Matki Bożej w Jej fatimskim wizerunku?

Pytania do tekstu:
Przemówienie powitalne bpa Kazimierza Majdańskiego

1. W którym dokumencie wymieniona została trzykrotnie Odra i miasto Szczecin?
2. Kim był Biskup z Bambergu?
3. O jakim przymierzu wspomina bp K. Majdański?
4. Jakie wydarzenie miało miejsce 30 VIII 1980 r. w Szczecinie?

Pytania do tekstu:
Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św.

1. Na jakich słowach Jana Ewangelisty skupiali się uczestnicy Kongresu Eucharystycznego?
2. Co stanowi korzeń sakramentu małżeństwa?
3. Czym jest communio personarum?
4. Jakie puczenia przekazał Jan Paweł II odnośnie budowania wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej?
5. Czym jest rodzina według zamysłu Bożego?
6. Przed czym przestrzega Ojciec Święty rodziny?
7. O jakich zagrożeniach rodziny mówił Jan Paweł II?
8. Na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo?
9. Jakie warunki muszą być spełnione, aby rodzina spełniała odpowiedzialną służbę społeczną?
10. Co przyrzekali małżonkowie podczas odnowienia przyżeczeń małżeńskich?

Pytania do tekstu:
Figura Matki Bożej Fatimskiej

1. Kiedy figura została przywieziona do Szczecina?
2. Kto i kiedy intronizował Figurę Pani Fatimskiej?
3. Kiedy do Kurii Biskupiej w Szczecinie wpłynął dekret z Rzymu zezwalający na koronację figury Matki Bożej Fatimskiej?
4. Gdzie obecnie znajduje się Figura Matki Bożej Fatimskiej?

Pytania do tekstu:
Słowo Ojca Świetego po zakończeniu Mszy św.

1. Do czego Ojciec Świety porównał wiejący wiatr znad Bałtyku?
2. O czym muszą pamiętać młodzi, gdy "przychodzą na nich te różne uderzenia, te wichry namiętnosci, kiedy górę bierze słabość"?

Pytania do tekstu:
Przemówienie Ojca Świetego do alumnów seminariów duchownych


1. Jak Sobór Watykański II nazywa seminarium?
2. Kard. Stefan Wyszyński podkreślał, że na kamieniu jedności Kościoła opierają się "cztery kolumny formacji młodego pokolenia" Co stanowi te kolumny?
3. Czemu powinna służyć teologia?
4. O jakich trudnosciach młodego pokolenia mówił Jan Paweł II?
5. Co należy do zobowiązań, jakie muszą przyjąć na siebie alumni seminarium duchownego?
6. Jakie przedmioty kultu religijnego poświecił Ojciec Świety na zakończenie spotkania?
Finał IV Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego
dla gimnazjalistów
 

W przeddzień 90. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II czyli 17 maja 2010 w Szczecinie odbył się finał IV Archidiecezjalnego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów. W Finale wzięło udział 41 finalistów z całej archidiecezji. Głównym koordynatorem konkursu jest ks. Tomasz Ceniuch.

Przed gmachem Kurii Metropolitalnej w Szczecinie już około 9 godziny zaczęli zbierać się gimnazjaliści wraz z katechetami. W auli o godz. 10.00 rozpoczął się test pisemny. Następnie finaliści udali się do kaplicy seminaryjnej, aby pomodlić się za zmarłych: Ks. Abpa Mariana Przykuckiego, Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego i za ks. Wojciecha Manelskiego. Potem udali się do refektarza na posiłek. O godz. 13.00 odbyło się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. /www.ichtis.info/
Naszą szkołę godnie reprezentowała Nikola Pańska z kl. 1 GB.


 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=