"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs internetowy 2010
 
Witam wszystkich zainteresowanych kolejnymi zmaganiami konkursowymi. Konkurs ten polega na udzielaniu odpowiedzi na pojawiające się na stronie  pytania. 

Osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na najwiekszą ilość pytań, zostaną obdarowane dodatkowymi punktami za aktywność.
Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt.
Natomiast trzy osoby, które uzyskają największą ilość punktów
otrzymają nagrodę - niespodziankę

Pytania będą pojawiały się raz tygodniu. Do konkursu
można dołączyć się w każdym momencie jego trwania.

Odpowiedzi można przesyłać drogą e-mailową:

katecheza11@wp.pl

jak również formą tradycyjną, czyli kartkę z odpowiedzią oraz z imieniem i nazwiskiem mozna dostarczyć w szkole przed katechezą.

Prawidłowe odpowiedzi będą umieszczane na stronie
w poniedziałek wieczorem.

I oto pytania:

 
1. Adam i Ewa, pierwsi rodzice, mieli trzech synów: Kaina, Abla i... Jakie imię nosił ich trzeci syn, który dał początek plemieniu znanemu jako Setyci? (Rdz 4)
Odp.: Set

 
2. Bóg widział nieprawość tego człowieka, jego zazdrość pchnęła go do zbrodni i zabójstwa brata. Kto na pytanie Boga odpowiedział: "Czyż jestem stróżem brata mego?" (Rdz 4)
Odp.: Kain

 
3. Jako najbardziej prawy człowiek na ziemi uniknął śmierci, gdyż Bóg ostrzegł go przed karą potopu, jaką ześle na grzeszną ludzkość. Kto zbudował arkę, zgromadził w niej wszystkie gatunki zwierząt, rośliny i swoją rodzinę, chroniąc je przed potopem? (Rdz 7)
Odp.: Noe

 
4. Gdy potop zalał ziemię, Noe był już w podeszłym wieku. Bóg nagrodził jego wierność i dobre uczynki, ocalając go i jego rodzinę. Pismo święte podaje, że miał on lat... (Rdz 7)
Odp.: 600

 
5. Bóg nie chce, by jego dzieci patrzyły na nieprawość. Wyprowadzając Lota i jego rodzinę z Sodomy i Gomory, zakazał im oglądania się za siebie. Nie wszyscy Go jednak posłuchali. Co stało się z żoną Lota? (Rdz 19)
Odp.: Stała się słupem soli

 
6. Rebeka, żona syna Abrahama, Izaaka, wydała na świat bliźnięta. Pismo św. mówi, iż młodszy trzymał starszego za piętę. Jak mieli na imię? (Rdz 25)
Odp.: Ezaf i Jakub

 
7. Do dziś czytamy o dwunastu pokoleniach, które zapoczątkowały naród wybrany. Który z wybranych przez Boga mężów miał owych dwunastu synów? (Rdz 35)
Odp.: Jakub

 
8. Prorok ten nosił imię, które tłumaczy się "Jahwe, zbaw". Był on też jednym z najważniejszych proroków izraelskich. Zapowiedział ocalenie małej cząstki narodu, zwaną Resztą Izraela, z której odrodzić się miał nowy święty naród.
O kim mowa? (Iz 10)
Odp.: Izajasz

 

A oto kolejne pytania - już w nowym semestrze!
 
 
1. Rok Kapłański, który papież Benedykt XVI zapowiedział w marcu 2009 roku podczas audiencji dla członków Kongregacji ds. Duchowieństwa, rozpoczął się 19 czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak brzmi tytuł Roku Kapłańskiego?
Odp.: Wierność Chrystusa, wierność kapłana

2. Kto jest patronem Roku Kapłańskiego?
Odp.: Sw. Jan Maria Vianney

3. Z jakiego kraju pochodził i w jakim mieście urodził się św. Jan Maria Vianney?
Odp.: Francja, Dardilly koło Lyonu

4. Proszę podać dokładna datę urodzin św. Jana Marii. Którym dzieckiem z kolei był święty?
Odp.: Urodził się 8 maja 1786 r., przyszedł na świat jako czwarty spośród szesciorga dzieci Marii Bleuse i Mateusza Vianneya.

5. Kiedy w jakich okolicznościach przystąpił do I Komunii świętej?
Odp.: Do I komunii św. przystąpił potajemnie, w szopie, podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r.

6.  Po ukończeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly dopiero w 1803 roku, Jan uczęszczał do szkoły w Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi nauki łaciny. Jak nazywał się proboszcz Ecully?
Odp.: Ksiądz Balley

7. Jak nazywała się miejscowość, w której ks. Jan Vianney zasłynął jako święty?
Odp.: Ars

8. Udając się do Ars św. Jan Vianney zapytał o drogę pewnego ubogiego chłopca. Gdy chłopiec wskazał mu drogę do parafii w Ars, święty odpowiedział: "Ty wskazałeś mi drogę do Ars, a ja ci wskażę..." Co obiecał św. Jan chłopcu?
Odp.: "... a ja ci wskażę drogę do nieba".

 9. Jaka była sytuacja parafii w Ars i z jakimi trudnościami przyszło borykać się świętemu kapłanowi?
Odp.: Ars była to wieś licząca w tym okresie 270 mieszkańców, ludzi biednych i niereligijnych, o których złośliwie mawiano wtedy, że "tylko chrzest różni ich od bydląt". Na niedzielną Mszę przychodziło tylko kilka osób.Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby nie zwalniał tempa swojej pracy. Nie tylko rozgrzeszał, ale także pomagał wzrastać do dobra. Kilkakrotnie pokutował za swoich penitentów.

10. Na czym polegał główny charyzmat świętego proboszcza z Ars?
Odp.: św. Jan Vianney był - jak sam siebie określił - "niewolnikiem konfesjonału". Posługę spowiednika pełnił nawet kilkanaście godzin dziennie. Ponadto posiadał dar czytania ludzkich sumień.

11. Jakiej pokusie chciał ulec św. Jan Vianney, gdy nie dostrzegał owoców swojej pracy?
Odp.: Dwukrotnie próbował uciec z Ars i ukryć się w klasztorze i tam spędzić resztę swojego życia.
12. Co pozwoliło św. Janowi oprzeć się tym pokusom?
Odp.: Pomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ks. Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Za mało się za nich modlił i za mało pokutował. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak nakazał mu powrócić. Posłuszny, uczynił to.

 13. Kto - według św. Jana Vianney'a - jest największym wrogiem Boga i człowieka?
Odp.: Szatan.

14. Dlaczego ks. Vianney był zadowolony z wizyt diabła?
Odp.: Ks. Vianney przyjmował to jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za grzechy swoje i parafian, szczególnie grzeszników, którym udzielał rozgrzeszenia.
 

15. Ile lat diabeł niepokoił świętego proboszcza z Ars?
Odp.: 35 lat.

16. Do jakiej miłości często nawiązywał św. Jan Vianney w swoich homiliach?
Odp.: „Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Nawiązywał zawsze w kazaniach i naukach do tej miłości: „O Boże mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć chwilę nie kochając… Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, ponieważ za mnie zostałeś ukrzyżowany… ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla Ciebie”. 

17. Jak brzmi tytuł encykliki ogłoszonej w setną rocznicę śmierci św. Jana Vianney'a i kto jest jej autorem?
Odp.:Encyklika została napisana przez Jana XXIII i nosi tytuł "Sacerdotii nostri primordia".

18. Proszę podać datę śmierci świętego proboszcza z Ars.
Odp.: Zmarł 4 sierpnia1859 roku.

 

19. Kto i w którym roku beatyfikował św. Jana Mairię Vianney'a?
Odp.: Św. Jan Vianney został beatyfikowany przez Piusa X, 4 sierpnia 1905 roku.

20. Kto i w którym roku kanonizował świętego proboszcza z Ars?
Odp.: Święty proboszcz został kanonizowany w 1925 roku
przez Piusa XI.


21. Czyim patronem został ogłoszony św. Jan Maria Vianney
w 1929 roku?
Odp.: Został ogłoszony patronem proboszczów.

22. W jaki dzień przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Marii Vianney'a?
Odp.: Wspomnienie liturgiczne przypada 4 sierpnia.

23. W jaki sposob swięty jest przedstawiany w ikonografii?
Odp. Naczęściej przedstawiany jest w stroju kapłańskim (sutanna, komża i stuła) w otoczeniu dzieci.

I to było już ostatnie pytanie w tym roku szkolnym 
Następny konkurs już od września!
Serdecznie zapraszam!


A oto punktacja osób, które biorą udział w konkursie
   
Imię i nazwisko
I sem.

3 


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ilość
pkt. za II sem.


Suma za cały rok
Tarasiewicz
Michał
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1
21

25
Broda
Wiktoria

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1
1
1
1
20

20
Kowalewski
Bartosz
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

12

13
Markowska
Kamia

7
1


1

8
Jędrzejewska
Paulina

1

1
Sekuła
Justyna

1
1


2

2

 
Punkty sumowane są od początku, czyli od drugiego semestru. 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=