"Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać?" /Ps 27,1/
  Konkurs o św. Pawle
 


Dekanalny Konkurs Biblijny zostanie przeprowadzony 
na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym
w trzech etapach:

I Etap klasowy - odbył się w dniach 
24-28 listopada 2008 roku.
Miał on na celu wyłonienie po 3 osoby z każdej klasy, 
które przeszły do następnego etapu. 

II Etap szkolny - odbył się w dniu 
16.02.2009 r. 
w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach (ul. Siedlecka 6a)
o godz. 13:00. 
(dla klas ponadgimnazjalnych).
Etap ten miał na celu wyłonienie 7 osób 
z każdego rodzaju szkoły. Osoby te przechodzą do kolejnego etapu.

III Etap międzyszkolny (dekanalny)
etap finałowy.


Dla pierwszych trzech osób przewidziane są nagrody, a dla 
osób zajmujących czwarte i piąte miejsce - wyróżnienia. 
Dla pozostałych uczestników - upominki!

Pytania prosimy kierować na adres:
katecheza1@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
i życzymy sukcesów!Organizatorzy: ks. Paweł Kasprzyk, Jolanta Drożdzińska, ks. Marek Halec

II Etap szkolny

Literatura - z pierwszego etapu oraz:
 listy św. Pawła Apostoła 
http://www.swietypawel.pl/swietypawel_AN_listy.htm
- do Efezjan
- do Galatów
- 1 i 2 do Koryntian

III Etap międzyszkolny (dekanalny)

Literatura - z drugiego etapu oraz:
List św. Pawła Apostoła do Rzymian
Literatura dla uczniów gimnazjalnych

I Etap klasowy
1. Biblia Tysiąclecia,
Życie i twórczość św. Pawła Apostoła,
2. Biblia Tysiąclecia,
Dzieje Apostolskie, 
Podróze św. Pawła Apostoła
3. B. Nadolski,
Św. Paweł - Wielki Apostoł. Wprowadzenie,
www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/pawel_wielki_apostol_00.html

II Etap szkolny 

Literatura z I etapu oraz:
1. Benedykt XVI,
Środowisko życia i działania św. Pawła,
     Audiencja generalna, 2 lipca 2008
www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php

2. 1 List św. Pawła do Koryntian
3. List św. Pawła do Filipian
www.swietypawel.pl/swietypawel_AN_listy.htm

III Etap międzyszkolny (dekanalny)

Literatura z II etapu oraz:
List św. Pawła do RzymianLiteratura dla uczniów klas ponadgimnazjalnych

I Etap klasowy
 

1. Benedykt XVI, Środowisko życia i działania św. Pawła
Audiencja generalna, 2 lipca 2008.
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200828&nr=1

2. B. Nadolski, Św. Paweł - Wielki Apostoł. Wprowadzenie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/pawel_wielki_apostol_00.html

3. Życie św. Pawła, 
http://www.swietypawel.pl/swietypawel_AN_zycie.htm

4. Podróże św. Pawła,
http://www.swietypawel.pl/swietypawel_AN_podroze.htm

 5. Pierwszy List św. Pawła do Koryntian
www.swietypawel.pl/swietypawel_AN_listy.htm


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=